Tiltak på avdeling Skøyen 02.03.2021-25.05.2021

Kjæ­re kun­der

På grunn av Covid-19 har vi beslut­tet å kun til­by take away på avde­ling skøy­en frem til 25/05. Det­te for å mins­ke risi­ko­en å bli smit­tet både for deg som kun­de og oss ansat­te. Vi hol­der også kunde­toa­lett stengt og tar ikke imot kon­tan­ter i den­ne peri­oden. Vi har også økt våre vas­keru­ti­ner sånn at du som kun­de skal føle deg trygg når du hand­ler hos oss.

Hil­sen Team Brød­bakerne
#støttdin­lo­kale­be­drift