Tilfeldige Covid-19 tiltak

Kjæ­re kun­der

På grunn av Covid-19 har vi beslut­tet å kun til­by take away i alle vår­es butik­ker frem til 02/02. Det­te for å mins­ke risi­ko­en å bli smit­tet både for deg som kun­de og oss ansat­te. Vi hol­der også kunde­toa­lett stengt og tar ikke imot kon­tan­ter i den­ne peri­oden. Vi har også økt våre vas­keru­ti­ner sånn at du som kun­de skal føle deg trygg når du hand­ler hos oss.

Hil­sen Team Brød­bakerne
#støttdin­lo­kale­be­drift