Sommer åpningstider

Avde­ling Gjel­ler­åsen:
Vi hol­der åpent som van­lig- Man­dag-fre­dag 07.00-18.00 og lørdag/søndag 09.00-17.00.

Avde­ling Skøy­en:
Vi hol­der åpent fra 5/7-1/8, man­dag-fre­dag 08.00-17.00.

Avde­ling Jar:
Vi hol­der stengt fra 5/7 til ca. midt­en av august. Når vi åpner igjen, er vi kla­re med et nytt kon­sept der det bl.a. blir mulig­het til å spi­se mat på kvel­den. Nye åpnings­ti­der etter som­mer­en blir 7-22 man­dag- fre­dag og 9-22 lør­dag og søn­dag.
Vi anset­ter fle­re ansat­te til det­te, send gjer­ne søk­nad til josefine@brodbakerne.no.

Vi gle­der oss mas­se til å se dere igjen!