Latest news

Filter news:

Sommer åpningstider

Sommer åpningstider

Avde­ling Gjel­ler­åsen: Vi hol­der åpent som van­­lig- Man­­dag-fre­­dag 07.00-18.00 og lørdag/søndag 09.00-17.00. Avde­ling Skøy­en: Vi hol­der åpent fra 5/7-1/8, man­­dag-fre­­dag 08.00-17.00. Avde­ling Jar: Vi hol­der stengt fra 5/7 til ca. midt­en av august. Når vi åpner igjen, er vi kla­re med et nytt kon­sept der det bl.a. blir mulig­het til å spi­se mat på kvel­den. […]

Brødbakerne
Åpner opp for å sitte inne på avdeling Skøyen

Åpner opp for å sitte inne på avdeling Skøyen

Ons­dag 26.05 kl 12.00 åpner vi ende­lig opp vår avde­ling skøy­en for å kun­ne sit­te inne og nyte en kopp kaf­fe inne hos oss. Det er fort­satt vik­tig at vi opp­rett­hol­der ruti­ne­ne med å hol­de avstand (2 meter), bru­ke des­in­fek­sjon og regist­re­re ditt besøk på smitte­spo­rings appen ¨I'm Here¨. #støttdin­lo­kale­be­drift Tusen takk Team Brød­bakerne

Brødbakerne, Brødbakerne Skøyen
Åpningstider på røde dager i mai.

Åpningstider på røde dager i mai.

Gjel­ler­åsen Tors­dag 13/5: 09.00-17.00 Man­dag 17/5: 08.00-12.00 Man­dag 24/5: 09.00-17.00 Jar Tors­dag 13/5: 09.00-16.00 Man­dag 17/5: 08.00-12.00 Man­dag 24/5: 09.00-16.00 Skøy­en Tors­dag 13/5: 09.00-17.00 Man­dag 17/5: Stengt Man­dag 24/5: 09.00-17.00

Brødbakerne
Åpningstider i Påske

Åpningstider i Påske

Gjel­ler­åsen Man­dag 29/03 -Fre­dag 02/04 08.00-17-00 Lør­dag 03/04 og søn­dag 04/04 09.00-17.00 Man­dag 05/04 08.00-17.00 Jar Man­dag 29/03- man­dag 05/04 09.00-16.00 Skøy­en Man­dag 29/02- man­dag 05/04 10.00-17.00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Kun take away til 11/4

Kun take away til 11/4

Kjæ­re kun­der På grunn av Covid-19 og de nye restrik­sjo­ne­ne fra regje­rin­gen har vi kun take away på alle våre avde­lin­ger frem til 11/04. Vi har også økt våre vas­keru­ti­ner sånn at du som kun­de skal føle deg trygg når du hand­ler hos oss. Hil­sen Team Brød­bakerne #støttdin­lo­kale­be­drift

Brødbakerne
Tiltak på avdeling Skøyen 02.03.2021-25.05.2021

Tiltak på avdeling Skøyen 02.03.2021-25.05.2021

Kjæ­re kun­der På grunn av Covid-19 har vi beslut­tet å kun til­by take away på avde­ling skøy­en frem til 25/05. Det­te for å mins­ke risi­ko­en å bli smit­tet både for deg som kun­de og oss ansat­te. Vi hol­der også kunde­toa­lett stengt og tar ikke imot kon­tan­ter i den­ne peri­oden. Vi har også økt våre vas­keru­ti­ner […]

Brødbakerne
Åpner opp for å spise inne.

Åpner opp for å spise inne.

Ons­dag 03.02 åpner vi opp alle våre butik­ker for å kun­ne sit­te inne og nyte en kopp kaf­fe inne hos oss. Det er fort­satt vik­tig at vi opp­rett­hol­der ruti­ne­ne med å hol­de avstand (2 meter), bru­ke des­in­fek­sjon og regist­re­re ditt besøk på smitte­spo­rings appen ¨I'm Here¨. Tusen takk Team Brød­bakerne

Brødbakerne
Tilfeldige Covid-19 tiltak

Tilfeldige Covid-19 tiltak

Kjæ­re kun­der På grunn av Covid-19 har vi beslut­tet å kun til­by take away i alle vår­es butik­ker frem til 02/02. Det­te for å mins­ke risi­ko­en å bli smit­tet både for deg som kun­de og oss ansat­te. Vi hol­der også kunde­toa­lett stengt og tar ikke imot kon­tan­ter i den­ne peri­oden. Vi har også økt våre […]

Brødbakerne
Foreløpige åpningstider

Foreløpige åpningstider

Hei Alle våre kun­der Pga. situa­sjo­nen i øye­blik­ket har vi redu­ser­te åpning­ti­der. Vi har for tiden kun Take-Away og ber våre kun­der ha for­stå­el­se for det­te. For øvrigt des­in­fi­se­rer vi så ofte vi kan og føl­ger de ret­nings­lin­jer helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler. Man­dag - Søn­dag  10:00 - 17:00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen