Kakebestilling

Send oss en bestilling

Ditt navn (påkrevd)

Tele­fon­num­me­ret ditt (påkrevd)

Din e-post (påkrevd)

Din beskjed (påkrevd)

Kakebestilling hos Brødbakerne

Hos oss er det bare fan­ta­si­en som set­ter gren­ser for hva som er mulig, våre dyk­ti­ge kon­di­to­rer er all­tid klar for en utford­ring!

kon­takt oss på for­hånd via nett­si­den med dine øns­ker, så vil vi ta kon­takt innen 24 timer.

Vårt nor­ma­le utvalg er Mar­si­pan­ka­ker, Krem­ka­ker, ita­li­ensk inspi­rert Sjo­ko­lade­kake med kirse­bær, Bryl­lups­ka­ker, Wie­ner­bakst, oste­kake, og for­skjel­li­ge glu­ten­frie mousse­ka­ker!

Vi har også et farge­rikt utvalg av Kaker for de med aller­gi og intol­le­ren­ce - alle vak­kert deko­rert med fris­ke bær og sjo­ko­la­de - også med tekst

Has­ter det, så ring oss gjer­ne for spørs­mål eller øns­ker, så vil vi gjø­re vort til at du skal bli­ve for­nøyd!