Kafé & konditori

Frokost og lunsj

Våre utsalg til­byr diver­se påsmurt, sala­ter, yog­hurt og små varm­ret­ter. På Skøy­en har vi egen kokk, som til­bre­der fle­re uli­ke vari­an­ter av var­me lunsj­ret­ter. Fris­ke smoot­hies og ita­li­ensk is til­bys om sommeren.

Annet

Vide­re kan vi til­by en rek­ke side­pro­duk­ter, som hjem­me­la­get aio­li, kru­t­on­ger, frø­blan­ding, sjo­ko­la­de, oljer m.m.

Konditorvarer

Vi har også hjem­me­lag­de kon­di­tor­ka­ker og mak­ro­ner. Sto­re kon­di­tor­ka­ker kan for­hånds­be­stil­les i uli­ke stør­rel­ser i en av våre butik­ker. Vi har man­ge uli­ke vari­an­ter, fra mar­si­pan­kake til mousse­kake og frukt­ter­te. Vi til­pas­ser skrift og pynt mot ditt ønske.

Kaffe

Alle våre utsalg har en rik kaffe­meny basert på Lip­pe kaffe­bøn­ner av høy kva­li­tet. Kaffe­bøn­ner og te kan også fås kjøpt hos oss.  Du fin­ner i til­legg til god kaf­fe en rek­ke nøye utvalg­te spe­sial­pro­duk­ter i vår butik­ker som vi vet pas­ser vår brød.