Foreløpige åpningstider

 

Hei Alle våre kun­der

Pga. situa­sjo­nen i øye­blik­ket har vi redu­ser­te åpning­ti­der.

Vi har for tiden kun Take-Away og ber våre kun­der ha for­stå­el­se for det­te.

For øvrigt des­in­fi­se­rer vi så ofte vi kan og føl­ger de ret­nings­lin­jer helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler.

Man­dag - Søn­dag  10:00 - 17:00