Åpner opp for å spise inne.

Ons­dag 03.02 åpner vi opp alle våre butik­ker for å kun­ne sit­te inne og nyte en kopp kaf­fe inne hos oss. Det er fort­satt vik­tig at vi opp­rett­hol­der
ruti­ne­ne med å hol­de avstand (2 meter), bru­ke des­in­fek­sjon og regist­re­re ditt besøk på smitte­spo­rings appen ¨I'm Here¨.

Tusen takk Team Brød­bakerne