Åpner opp for å sitte inne på avdeling Skøyen

Ons­dag 26.05 kl 12.00 åpner vi ende­lig opp vår avde­ling skøy­en for å kun­ne sit­te inne og nyte en kopp kaf­fe inne hos oss. Det er fort­satt vik­tig at vi opp­rett­hol­der ruti­ne­ne med å hol­de avstand (2 meter), bru­ke des­in­fek­sjon og regist­re­re ditt besøk på smitte­spo­rings appen ¨I'm Here¨.
#støttdin­lo­kale­be­drift

Tusen takk Team Brød­bakerne