Kun take away til 11/4

Kjæ­re kun­der

På grunn av Covid-19 og de nye restrik­sjo­ne­ne fra regje­rin­gen har vi kun take away på alle våre avde­lin­ger frem til 11/04. Vi har også økt våre vas­keru­ti­ner sånn at du som kun­de skal føle deg trygg når du hand­ler hos oss.

Hil­sen Team Brød­bakerne
#støttdin­lo­kale­be­drift