Our shops

Brødbakerne Jar

Tlf: 67534030

Mon-Fri: 08:00-16:00 Sat-Sun: 09:00-16:00

Brødbakerne Gjelleråsen

Tlf: 67534030

Mon-Fri: 07:00-18:00 Sat-Sun: 09:00-17:00

Brødbakerne Skøyen

Tlf: 67534030

Mon-Fri: 07:00-17:00 Sat-Sun: 09:00-17:00

Latest news

Foreløpige åpningstider

Foreløpige åpningstider

Hei Alle våre kun­der Pga. situa­sjo­nen i øye­blik­ket har vi redu­ser­te åpning­ti­der. Vi har for tiden kun Take-Away og ber våre kun­der ha for­stå­el­se for det­te. For øvrigt des­in­fi­se­rer vi så ofte vi kan og føl­ger de ret­nings­lin­jer helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler. Man­dag - Søn­dag  10:00 - 17:00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Want more news?