Our shops

Brødbakerne Jar

Tlf: 67534030

Mon-Fri: 08:00-16:00 Sat-Sun: 09:00-16:00

Brødbakerne Gjelleråsen

Tlf: 67534030

Mon-Fri: 07:00-18:00 Sat-Sun: 09:00-17:00

Brødbakerne Skøyen

Tlf: 67534030

Mon-Fri: 07:00-17:00 Sat-Sun: 09:00-17:00

Latest news

Tiltak på avdeling Skøyen 02.03.2021-15.03.2021

Tiltak på avdeling Skøyen 02.03.2021-15.03.2021

Kjæ­re kun­der På grunn av Covid-19 har vi beslut­tet å kun til­by take away på avde­ling skøy­en frem til 15/03. Det­te for å mins­ke risi­ko­en å bli smit­tet både for deg som kun­de og oss ansat­te. Vi hol­der også kunde­toa­lett stengt og tar ikke imot kon­tan­ter i den­ne peri­oden. Vi har også økt våre vas­keru­ti­ner […]

Brødbakerne
Åpner opp for å spise inne.

Åpner opp for å spise inne.

Ons­dag 03.02 åpner vi opp alle våre butik­ker for å kun­ne sit­te inne og nyte en kopp kaf­fe inne hos oss. Det er fort­satt vik­tig at vi opp­rett­hol­der ruti­ne­ne med å hol­de avstand (2 meter), bru­ke des­in­fek­sjon og regist­re­re ditt besøk på smitte­spo­rings appen ¨I'm Here¨. Tusen takk Team Brød­bakerne

Brødbakerne
Tilfeldige Covid-19 tiltak

Tilfeldige Covid-19 tiltak

Kjæ­re kun­der På grunn av Covid-19 har vi beslut­tet å kun til­by take away i alle vår­es butik­ker frem til 02/02. Det­te for å mins­ke risi­ko­en å bli smit­tet både for deg som kun­de og oss ansat­te. Vi hol­der også kunde­toa­lett stengt og tar ikke imot kon­tan­ter i den­ne peri­oden. Vi har også økt våre […]

Brødbakerne
Foreløpige åpningstider

Foreløpige åpningstider

Hei Alle våre kun­der Pga. situa­sjo­nen i øye­blik­ket har vi redu­ser­te åpning­ti­der. Vi har for tiden kun Take-Away og ber våre kun­der ha for­stå­el­se for det­te. For øvrigt des­in­fi­se­rer vi så ofte vi kan og føl­ger de ret­nings­lin­jer helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler. Man­dag - Søn­dag  10:00 - 17:00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Want more news?